Våre samarbeidspartnere

ThingWise AS er vår hoved samarbeidspartner og da særlig innen digitalisering og transformasjon. FT er salgs- og markedsavdelingen til ThingWise ut mot bedriftsmarkedet.

Stiftelsen Miljøfyrtårn  samarbeider vi direkte med når det gjelder sertifisering av virksomheter med Miljøfyrtårn. FT står oppført som både Miljøfyrtårn konsulent og Hovedkontor konsulent i deres register, og samarbeider med kommuner i ditt distrikt.

Innovi AS er vår samarbeidspartner i forhold til OfficeHub tilbudet i Indre Østfold, salg og markedsføring av antibakk, og ved bruk av Sentrum Arena til blant annet digitale og fysiske møter, kurs og undervisning.

Røde Kors Førstehjelp AS er vår samarbeidspartner innen førstehjelpskurs, salg og oppsett av førstehjelpsutstyr. Vi er ute på oppdrag for RKF kontinuerlig.

Vi er medlem av Næringshagen Østfold.

Vi samarbeider med Sangrok Norway i forhold til førstehjelpskurs og sanitetsvakter under konkurranser og andre sportslige sammenkomster.

Holum Consulting AS som er produsent av SanOmega sortimentet, er vår samarbeidspartner innen helsekost produkter. FT er deres markedsavdeling ut mot bedriftsmarkedet.

Østfold Trykkeri AS er vår samarbeidspartner innen digital and offset printing. Vi tilbyr frilans konsultasjon og rådgiving, med konkurransedyktige priser innenfor alle tjenester du trenger.

Vi er medlem av Askimbyen.

Vi samarbeider med Indre Østfold Næringsutvikling.