FT ThingWise

FT ThingWise er hoved prosjektet til FT Systemer og har med digitalisering og transformering å gjøre.

FT er fullverdig Partner av Thingwise AS og tilbyr de samme tjenestene og produktene via FT SalgsTeam.

For mer info om hvilke tjenester og produkter det er, sjekk websiden til ThingWise.