Hvem

Fuerza Team (FT) er en familieeid inkubator bedrift i sterk vekst. FT består av 4 forskjellige avdelinger, delt inn i forskjellige service bransjer, tilgjengelig for deg som kunde.

FT Miljø Vår gründer er offentlig godkjent som Miljøfyrtårnkonsulent, og kan bistå deg og din bedrift i å bli Miljøfyrtårn Sertifisert. Som MFT konsulent veileder hun virksomheten i sertifiserings prosessen og sørger for at virksomheten er klar og har utarbeidet nødvendig Miljørapport, med oppdaterte kriterier og tiltak, for å bli sertifisert av en ekstern sertifisør. Samtidig har vi god oppfølging av kundene våre, slik at resertifiseringen 3 år etter, blir opprettholdt ift. de kriterier og HMS forskrifter som er gjeldende frem i tid.

FT Systemer = FT ThingWise FT ThingWise er hoved prosjektet til FT Systemer avdelingen og vi er en totalleverandør av digitalisering og transformering. FT er fullverdig Partner av ThingWise AS og tilbyr tjenestene og produktene via FT SalgsTeam. FT SalgsTeam er ThingWise sin salg- og markedsavdeling på bedriftsmarkedet.

FT Førstehjelp er vår rådgivende førstehjelps spesialist avdeling innenfor utstyr, øvelser og kurs. Vi har flere dyktige førstehjelps instruktører som reiser rundt på oppdrag på Østlandet, samtidig som vi kjører faste kurs onsdager kl 08:00 i Askim.

FT Konsept er vår konsept avdeling som har prosjekter som KUBEN – OfficeHub, Beauty Medical Booking og SanOmega SalgsTeam.

Kontakt Oss

Fuerza Team AS

FT Miljø – FT Systemer – FT Førstehjelp – FT Konsept

Adresse: Haugomgata 10, 1811 Askim

Tel: (+47) 69 02 18 00 – Epost: post@fuerza.no – Web: fuerza.no

Org.nr: NO 922 109 109 MVA – Faktura mail: faktura@team.as