Hvem

Vårt formål er:

Styrke miljø- og klimavennlig bærekraft via/ med digitalisert transformasjon. #detnytter

Vår Visjon er:

Balansere kunnskap med erfaringer, for smartere løsninger. #kunnskapforebygger

Fuerza Team (FT) er en familieeid inkubator bedrift i sterk vekst. FT består av 3 forskjellige avdelinger, delt inn i forskjellige service bransjer, tilgjengelig for deg som kunde.

FT Miljø Vår gründer er offentlig godkjent som Miljøfyrtårnkonsulent og Hovedkontorkonsulent, og kan bistå deg og din bedrift i å bli Miljøfyrtårn Sertifisert. Som MFT/ HK konsulent veileder hun virksomheten i sertifiserings prosessen og sørger for at virksomheten er klar og har utarbeidet nødvendig Miljørapport, med oppdaterte kriterier og tiltak, for å bli sertifisert av en ekstern sertifisør. Samtidig har vi god oppfølging av kundene våre, slik at underveis og mot resertifiseringen 3 år etter, blir opprettholdt ift. de kriterier og HMS forskrifter som er gjeldende frem i tid.

det Digital Grønne Skiftet er hoved prosjektet til FT Miljø avdelingen og vi er en totalleverandør av miljøledelse, digitalisering og transformering. FT er salgs- og markedsavdelingen til ThingWise utad mot bedriftsmarkedet.

FT Førstehjelp er vår rådgivende førstehjelps spesialist avdeling innenfor utstyr, øvelser og kurs. Vi har flere dyktige førstehjelps instruktører som reiser rundt på oppdrag på Østlandet, samtidig som vi kjører faste kurs onsdager kl 08:00 i Askim.

  • GRUNNET COVID-19 UTGÅR ALL UNDERVISNING OG KURSING FORELØBIG!

FT Konsept er vår konsept avdeling som har/ har hatt prosjekter som OfficeHUB, OfficeYin, Beauty Medical Booking og SanOmega SalgsTeam.

Teamet representerer bedrifter som ser viktigheten i utvikling av egne produkter og tjenester, som verken har tid eller anledning til å sette opp egen markedsavdeling. Per i dag har vi fullt opp med oppdrag og kommer ikke til å ta inn flere, da vi tar våre oppdragsgivere seriøst, som igjen verdsetter vår lojalitet høyt.

Kontakt Oss

Fuerza Team AS

FT Miljø – FT Førstehjelp – FT Konsept

Besøksadresse:

Haugomgata 10, 1811 Askim / Smedgaten 30, 1850 Mysen

Tel: (+47) 69 02 18 00 – Epost: post@team.as – Web: fuerza.no

Org.nr: NO 922 109 109 MVA – Faktura mail: faktura@team.as