Hvem

Fuerza Team (FT) er en familieeid inkubator bedrift i sterk vekst. FT består av 4 forskjellige avdelinger, delt inn i forskjellige service bransjer, tilgjengelig for deg som kunde.

FT Miljø Vår gründer er offentlig godkjent som Miljøfyrtårnkonsulent, og kan bistå deg og din bedrift i å bli Miljøfyrtårn Sertifisert. Som MFT konsulent veileder hun virksomheten i sertifiserings prosessen og sørger for at virksomheten er klar og har utarbeidet nødvendig Miljørapport, med oppdaterte kriterier og tiltak, for å bli sertifisert av en ekstern sertifisør. Samtidig har vi god oppfølging av kundene våre, slik at resertifiseringen 3 år etter, blir opprettholdt ift. de kriterier og HMS forskrifter som er gjeldende frem i tid.

FT Systemer = FT Systemfag. Dette er vår avdeling med rådgivende konsulenter som bistår med ferdig HMS/ KS, IK-mat systemer, som levende håndbøker og nettbaserte kurs på flere språk. Vi kan tilpasse i forhold til bedriftens behov, uansett størrelse og/ eller antall prosjekter. Systemet ligger klart til deg å profilere med logo, slik at du slipper å lage systemene selv og kan heller fokusere på bedriftens mål, visjon og resultater, mens vi tar oss av resten.

FT Førstehjelp er vår rådgivende førstehjelps spesialist avdeling innenfor utstyr, øvelser og kurs. Vi har flere dyktige førstehjelps instruktører som reiser rundt på oppdrag på Østlandet, samtidig som vi kjører faste kurs onsdager kl 12:00 i Askim.

FT Konsept er vår konsept avdeling som har prosjekter som OfficeHub Indre Østfold og OfficeYin.

Kontakt Oss

Fuerza Team AS

FT Miljø – FT Førstehjelp – FT Konsept & OfficeYin

Adresse: Haugomgata 10, 1811 Askim

Tel: (+47) 69 02 18 00 – Epost: post@fuerza.no – Web: fuerza.no

Org.nr: NO 922 109 109 MVA – Faktura mail: faktura@team.as