FT Miljø

Vi er godkjent Miljøfyrtårn- og Hovedkontorkonsulent!

FT Miljø er vår Miljøledelses avdeling. Vi hjelper virksomheter i prosessen med å bli Miljøfyrtårn Sertifisert.

Som MFT og HK konsulent veileder vi virksomheten i sertifiserings prosessen og sørger for at den er klar og har utarbeidet nødvendig tiltak og miljørapport for å bli sertifisert. En ekstern sertifisør vil da gå igjennom miljøfyrtårn kartleggingen sammen med virksomheten, før de godkjenner sertifiseringen. Samtidig sørger vi, som konsulent og rådgiver, for god kontinuerlig oppfølging til enhver tid, slik at underveis mot resertifiseringen 3 år etter, alltid blir opprettholdt i forhold til kriterier og HMS forskrifter som gjelder frem i tid.